تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه طلا

پیام:
چکیده:
در این پژوهش تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت و اثرات روانشناختی فعالیت های سرمایه گذاران در معاملات آتی ارائه شد. عوامل احساسی نقشی اساسی در تصمیم گیری های فردی در بازارهای مالی دارند. در پارادایم مالی رفتاری، عنوان می شود که عوامل متعددی بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر داشته و موجب می گردند آنها تصمیم گیری منطقی نداشته باشند. احساسات سرمایه گذاران از مهمترین آنهاست. در این بررسی از داده های روزانه ی معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران در بازه ی زمانی 6 فروردین 1388 تا 6 خرداد 1392 استفاده شده است. برای بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی از طیف وسیعی از مدل های متقارن و نامتقارن خانواده GARCH شامل مدل هایGARCH، GARCH-M، GJR-GARCH، GJR-GARCH با در نظر گرفتن GARCH-Mاستفاده شده است. این مدل ها از جمله روش های موثر برای متمایز نمودن نوسان پذیری حاصل از احساسات سرمایه گذاران در بازارهای آتی هستند. نتایج پژوهش حاصل از برازش مدل های مختلف خانواده GARCHبیانگر آن است که نوسانات احساسات تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات بازار آتی سکه طلا در ایران دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1478980 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.