جریان اطلاعات و پیش بینی پذیری بازده سهام

پیام:
چکیده:
این مطالعه به بررسی نقش جریان اطلاعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ایران میپردازد. بدین منظور مدلهای تجربی تصریح شده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه دوره زمانی دیماه 9731 تا دیماه 9711 برای بررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شدند. نتایج بیانگر آن است در حالی که بازده بازار سهام ایران از قابلیت پیشبینی بالایی برخوردار است، اما منابع پیشبینی پذیری بازده سهام به طور قابل توجهی بسته به سطح جریان اطلاعات موجود در بازار، متفاوت و گوناگون است، بطوریکه اهمیت و ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول بسته به نوسان موجود در بازار کاهش یافته و به طور معکوس اهمیت و اعتبار مدل چند عاملی قیمتگذاری دارایی با افزایش نوسانات بازار افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد در دوره- های دارای اطلاعات بالا در بازار، ریسک بازار محلی و تغییرات در قیمت نفت بازده کل سهام را تحت تاثیر قرار میدهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1478988 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.