تاثیر حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
فساد عارضه ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده ها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشوار و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. همچنین یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و رونق بورس بازدهی سهام بورس اوراق است. براین اساس سوال اصلی پژوهش این است که آیا حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد؟ برای پاسخ به سوال نمونه ای شامل 25 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 0932 0931 انتخاب شده و از طریق روش - داده های تابلوئی تاثیر شاخص های فساد بر بازدهی سهام بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هرچه شرایط حکمرانی خوب به سمت بهبود حرکت کند بازدهی سهام نیز افزایش می یابد. این مسئله از آنجا دارای اهمیت است که شاخص های حکمرانی خوب عاملی برای ایجاد ثبات و امنیت در بازار بوده و می توان شرایط معاملات و در نتیجه رونق بازار را مهیا نمایند. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که برای ایجاد شرایط باثبات در بازار و ایجاد بازدهی بلندمدت باید شاخص های فساد را به سمت حکمرانی خوب بهبود بخشید که در این صورت است که بورس تنها بر اساس نمادهای اقتصاد واقعی حرکت خواهد کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1478992 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.