بررسی فرهنگ بومی و عوامل موثر در انتقال آن به کودکان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
امروزه ادبیات داستانی به دلیل الهام گرفتن از زندگی مردم عادی و پرداختن به مشکلات، دغدغه ها و گرفتاری های این قشر از جامعه، تا حد زیادی تحت تاثیر و نفوذ فرهنگ عامیانه قرار گرفته است. مقاله ی حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و تکنیک بررسی اسناد و مدارک، کوشیده است تا سه حوزه ی فرهنگ عامه؛ زمینه های تقویت، انتقال و کودکان را مورد مطالعه قرار دهد.رابطه ی میان این سه حوزه با تکیه بر مباحث نظری و تحقیقات تجربی مطرح در این سه زمینه؛ به ویژه در جامعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های بررسی حاضر حاصل از آن است که ایران در پهنه ی جغرافیایی خود، از تمدن و فرهنگی غنی و فولکوری متنوع و متمایز برخوردار است. توانمندی فرهنگی به شکل بالقوه قادر است انگیزه های لازم را برای انتقال این فرهنگ به کودکان فراهم کند؛ البته از آن جا که فولکور در جوامع سنتی در حال توسعه قدرت خاصی دارد، این فرصت در مکان هایی به تهدید تبدیل می شود که لازم است برنامه ریزی لازم درباره ی آن صورت گیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1479778 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!