نقد و بررسی شاخص طول در تاریخ گذاری قرآن با تاکید بر تحقیقات بلاشر

پیام:
چکیده:
تحقیقات صورت گرفته بر تاریخ گذاری قرآن از سوی بلاشر نشان می دهد که وی نیز همانند سایر خاورشناسان به روایات ترتیب نزول توجهی نداشته و براساس شاخص های سبک شناسی نظیر شاخص طول آیات و سور به طبقه بندی چهار دوره ای از سور قرآن براساس سه دوره مکی و یک دوره مدنی اقدام نموده است. پیش فرض او این است که با گذر رسالت، طول آیات و سور افزوده می شده است. به طور طبیعی، این سوال مهم جلب نظر می کند که بلاشر با چه دلیل و توجیهی از این شاخص در تاریخ گذاری بهره برده و اصولا اعتبار و کارایی علمی این روش تا چه اندازه است؟ این پژوهش با روش توصیفی به نقد و بررسی معیار طول در تاریخ گذاری قرآن با تاکید بر تحقیقات بلاشر پرداخته است؛ در نهایت، استثنائاتی در این بین شناسایی گردید که از میزان اعتبار شاخص طول در تاریخ گذاری کاست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!