کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های پزشکی

پیام:
چکیده:
کتابخانه یک ارگانیسم رو به رشد است. همگام با توسعه اجتماعی و رشد ملت ها و متناسب با رشد تغییرات تکنولوژیکی؛ عملکرد، مدیریت و خدمات کتابخانه ها تغییر می کند. به خاطر این ویژگی کتابخانه ها نیازمند تجدید نظرهای مستمر در روش های مدیریتی خود و به کارگیری روش های علمی مدیریتی نوین و مناسبی هستند که بتواند نیاز ها و علایق مشتری را با تکنولوژی های قابل دسترس پیوند زده و منابع دانش و اطلاعات را به شیوه ای اثربخش مدیریت نماید. مدیریت کیفیت فراگیر، به عنوان یکی از روش ها و ابزارهای مدیریتی نوین جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران می تواند منجر به بهره وری مستمر کیفی در خدمات کتابخانه های پزشکی باشد. این مقاله به مرور و بررسی مدیریت ابعاد، مولفه ها وکاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در بخش های مختلف کتابخانه می پردازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480678 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!