بررسی میزان فلوراید آب شرب روستاهای شهرستان ماکو در سال 1393

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
دسترسی به آب شرب یک موضوع مهم سلامت هم در سطح منطقه ای و هم ملی و بین المللی است. مقدار فلوراید در آب شرب مناطق مختلف، متفاوت است و اغلب به محیط ژئولوژیکی محلی که آب از آن نشات می گیرد، وابسته است. فلوراید یکی از عناصر ضروری برای سلامت انسان است. مقادیر مطلوب فلوراید به خصوص در کودکان مانع پوسیدگی دندانی می شود و تماس طولانی مدت با فلوراید مازاد اثرات سمی مانند فلوئورزیس را در پی دارد.
مواد و روش ها
هدف این مطالعه تعیین غلظت فلوراید آب شرب کلیه روستاهای شهرستان ماکو در سال 93 می باشد. به این منظور از کل منابع تامین آب شرب در مجموع 65 نمونه در هر یک از فصول بهار و تابستان برداشته شد. میزان فلوراید با روش SPANDS تعیین گردید.
یافته ها
نتایج حاصله نشان داد که میانگین غلظت فلوراید در فصل بهار mg/l 4/1 ±6/1 و در تابستان mg/l 2/3± 6/2 بود. حداکثر غلظت فلوراید در بهار mg/l68/6 و حداقل آن صفر mg/l تعیین گردید. همچنین حداکثر غلظت فلوراید در تابستان mg/l14/11 و حداقل آن صفربود.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که میزان فلوراید در برخی از روستاها بالاتر از حد استاندارد جهانی و ملی می باشد و اقدامات لازم جهت حذف آن از منابع آشامیدنی باید صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
754 -763
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481385 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!