جداسازی باکتریوفاژ لیتیک از مدفوع طیور و ارزیابی کارایی آن در کاهش سالمونلا انتریتیدیس در شرایط In vitro و In vivo

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
اهمیت گوشت و تخم طیور در تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به افزایش متقاضی غذا غیر قابل انکار است. از طرف دیگر این محصولات به عنوان مخازن پاتوژن های مشترک بین انسان و طیور مانند سروتیپ های سالمونلا شناخته شده اند. در گذشته از آنتی بیوتیک ها به عنوان عوامل کنترل کننده این پاتوژن ها استفاده شده است، امروزه با توجه به ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد و گسترش پاتوژن های مقاوم، استفاده از جایگزین های آنتی بیوتیک ضروری می باشد. این مطالعه به منظور جداسازی باکتریوفاژ علیه سالمونلا انتریتیدیس، ارزیابی کارایی و بررسی ایمن بودن آن انجام شد.
مواد و روش کار
باکتریوفاژ در آزمایشگاه تحقیقات میکروبیولوژی گروه پرورش و مدیریت طیور دانشگاه تربیت مدرس جداسازی شد و اثرات باکتریسیدی آن بر باکتری سالمونلا انتریتیدیس با استفاده از میزان جذب نوری محیط کشت نوترینت براث حاوی باکتری در دو حالت وجود فاژ و عدم وجود آن و نیز در بلدرچین ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی ایمن بودن فاژ جداسازی شده، اثر روش های مختلف اعمال آن بر پاسخ ایمنی همورال و وزن نسبی اندام های ایمنی بلدرچین ژاپنی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
باکتریوفاژ جداسازی شده توانایی بالقوه ای در کاهش شمار سالمونلا انتریتیدیس نشان داد. عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفت، اما تعداد باکتری های اسید لاکتیک و عیار پادتن علیه ویروس واکسن آنفلوانزا (H9N2)، در گروه های دریافت کننده فاژ بهتر از گروه شاهد مثبت بود (05/ 0 >p).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، اعمال فاژ به روش گاواژ دهانی و آشامیدن کلواکی به ترتیب موجب حذف و کاهش شمار سالمونلا در روده باریک حیوانات چالش داده شده با این باکتری و بهبود سیستم ایمنی آن ها شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.