بررسی تاثیر داروی پاناکس جین سینگ در مقایسه با رعایت بهداشت صدا در رفع خستگی صدای معلمان

پیام:
چکیده:
هدف
اختلال صدا در معلمان شیوع بالایی دارد و خستگی صدا یکی از شایع ترین این مشکلات است. استفاده از داروهای گیاهی در درمان علایم سرما خوردگی و گرفتگی صدا سابقه  ای طولانی دارد و روند استفاده از داروهای گیاهی روبه افزایش است. در این مطالعه مقایسه ای بر تاثیر داروی جین سینگ و بهداشت صدا بر بهبود علایم و ویژگی های خستگی صدا در معلمان صورت گرفت.
روش کار
روش مطالع حاضر، کار آزمایی بالینی می باشد. در ابتدا با استفاده از پرسش نامه، آموزگاران مبتلا به خستگی صدا شناسایی شدند. نمونه ها به چهارگروه شاهد، استفاده کننده از داروی گیاهی جین سینگ، رعایت بهداشت صدا و استفاده  کننده از داروی جین سینگ- رعایت بهداشت صدا، تقسیم شدند. صدای نمونه  ها از نظر آشفتگی بسامد، شدت و نسبت هارمونی- نویز، قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار پرت مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های آماری تی زوجی و آنووا استفاده شد.
یافته ها: رعایت بهداشت صدا باعث کاهش علایم خستگی و بهبود مولفه های آکوستیکی گردید. تعداد علایم خستگی صدا پس از رعایت برنامه بهداشت صدا از 28/10 به 9 کاهش یافت. میانگین آشفتگی بسامد نیز از 14/4 به 28/1 کاهش داشت که حاکی از بهبود صدا است. میانگین آشفتگی شدت از 87/21 قبل از رعایت بهداشت صدا به 53/13 کاهش نشان می دهد که نشان تاثیر مثبت روی صدا است. یکی از مهم ترین شاخص بهبودی صدا افزایش هارمونی به نویز است که در این جا میزان آن بعد از برنامه بهداشت صدا به 77/16 رسیده است.
نتیجه گیری: یافته ها حاکی از تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر بهداشت صدا اختلالات صدا می باشد. هر چند اثرات رعایت بهداشت صدا از لحاظ آماری معنی دار نیست اما از لحاظ چشمی اثراتش بسیار واضح است. احتمالا مصرف پاناکس جین سینگ نمی تواند در بهبود اختلالات صدا موثر باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483257 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!