بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پستان امروزه مهم ترین عامل تهدید کننده سلامتی در زنان است. از طرف دیگر تمرینات ورزشی نقش پیشگیرانه و کمک درمانی در سرطان ایفا می کنند؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینتر لوکین 17 در سطح سرم موش های ماده مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش ها
20 سر موش (Balb/c) ماده به صورت تصادفی به دو گروه تومور- ورزش (RTE) و تومور- استراحت (RTR) تقسیم شدند و یک میلیون سلول سرطانی به صورت زیر جلدی (MC4L2) به ناحیه بالای ران سمت راست آن ها تزریق شد. گروه تمرین به مدت 6 هفته (5 روز در هفته) تمرین استقامتی را انجام دادند. پس از پایان تمرینات موش ها بیهوش شدند، تومور و سرم از بدن آن ها خارج و در دمای 70- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
نتایج
کاهش معنی دار پس از 6 هفته تمرین استقامتی در گروه تجربی در مقادیر اینترلوکین 8 در بافت تومور (0001/0=P) و اینترلوکین 17 سرمی (003/0=P) مشاهده شد و همچنین حجم تومور نیز کاهش پیدا کرد (0001/0=P)
نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین استقامتی سطوح اینترلوکین 8 بافت تومور، اینترلوکین 17 سرمی و حجم تومور به طور معنی داری در گروه تمرین کرده کاهش می دهد. بنابراین می توان از فعالیت بدنی به عنوان عاملی کمک درمانی در کنار سایر روش های درمانی در بهبود درمان سرطان پستان استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -355
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483517 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.