نقد فلسفه در ایران

چکیده:
اگر کسی گمان می کند که نقد یک فلسفه ورود در جزئیات آراء و رد و اثبات آنهاست و من هم می بایست در آراء فارابی چون و چرا کنم و آن را با میزان طبع و رای خود یا با اقوال مشهور بسنجم و رد و ابطال و اثبات و تحکیم کنم، با من در معنی نقد اختلاف دارد. او نقد را مخالفت و موافقت و نفی و رد و اثبات می داند و من آن را این می دانم که معلوم کند آنچه نقد می شود چیست و برای چه پدید آمده است و ما با آن چه نسبت و سر و کار داریم و راهش به کدام سمت است و بالاخره چه بر سر ما می آورد و بر سرش چه می آید؟ البته آنچه گفتم تلقی من از نقد نظرهاست ولی داعیه آن را ندارم که خود این راه را رفته ام و منزل هایی از آن را پیموده ام. به این جهت ما هنوز نقد نداریم. نه اینکه مقالاتی در نقد فلسفه ها و کتاب های فلسفه نوشته نشود اما این نقدها معمولا در بهترین صورت متضمن تذکرهای صوری و جزیی است و اگر به مضمون بپردازند کارشان غالبا مخالفت و رد و نفی یا موافقت و اثبات و تحسین مطالب از موضع ایدئولوژیک است. پس نقد، حکم کردن درباره چیزها و قراردادن آن در جای معین است و این چنین حکم کردن اشراف و تصلع و ثبات عزم و رای می خواهد و صاحب آن، باید از خرد خودبنیادی بهره داشته باشد که جهان با آن ساخته و مسخر شده است و می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1484627 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!