اثر امواج اولتراسوند تشخیصی بر سلول های پورکنژ مخچه در مدل موش صحرایی الکلیک

پیام:
چکیده:
مقدمه

سونوگرافی یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای ارزیابی و بررسی بافت های عمقی بدن مانند طحال، کبد، عضلات، تاندون ها، عروق خونی و ضایعات آن ها پی ریزی شده که در حاملگی نیز کاربرد دارد. سلول های پورکینژ مخچه بزرگ ترین سلول های سیستم عصبی هستند که در طی مراحل رشد و تمایز حساسیت بسیار بالایی به عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی، شیمیایی و ژنتیکی دارند. الکل یکی از متداول ترین و اثرگذارترین توکسین ها است که بر این سلول ها تاثیر منفی داشته و باعث کاهش تعداد آن ها می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر امواج اولتراسوند تشخیصی، بر روی تعداد سلول های پورکینژ در مخچه حیوان رت الکلیک می باشد.

مواد و روش ها

تعداد 6 رت ماده نژاد ویستار جهت جفت گیری انتخاب شده و بعد از زایمان، نوزاد آن ها به طور تصادفی به 6 گروه شامل یک گروه کنترل و پنج گروه آزمایش تقسیم شدند که شامل گروه الکلی، دو گروه سونوگرافی با فرکانس 3 و 5 مگاهرتز و دو گروه الکل+سونوگرافی با فرکانس متفاوت بودند. پس از کشتن حیوانات و تهیه مقاطع بافتی، با استفاده از نرم افزار موتیک سلول های پورکینژ مخچه شمارش شدند. آنالیزهای آماری با استفاده از تست Tukey و محاسبه آنالیز واریانس ANOVA انجام شد.

یافته های پژوهش

 نتایج نشان داد که الکل به صورت معنی دار باعث کاهش تعداد سلول های پورکینژ می شود و امواج اولتراسوند تشخیصی از این کاهش به صورت معنی دار جلوگیری به عمل می آورد.

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که امواج اولتراسوند می تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی، کاهش به وجود آمده در تعداد سلول های پورکینز مخچه ناشی از الکل را جبران کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1486186 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!