مدلی برای مدیریت پروژه های فراسازمانی‬

چکیده:
یکی از نیازهای جدی فعلی صنایع دفاع کشور استفاده از روش ها و مدل های بهینه برای مدیریت بهتر اجرای پروژه های فرا سازمانی است. وضعیت فعلی پروژه های فراسازمانی دفاعی و نحوه ی مدیریت جاری آن ها نشان می دهد که این نوع مدیریت در بسیاری از پروژه ها کارساز نبوده و پروژه ها به نتایج مطلوب نرسیده اند. لذا نیاز به مدل های جدید همکاری، تعامل و مشارکت بیش از پیش احساس شده تا از منابع به طور بهینه استفاده شود و پروژه بتواند به اهداف مطلوب خود برسد. شواهد نشان می دهد که در صنایع دفاعی کشور به روش های جدید تعامل و مشارکت برای مدیریت بهتر این نوع پروژه ها توجه زیادی نشده و در مورد آن سازوکار مشخصی وجود ندارد. نحوه ی بهینه ی همکاری و مشارکت در پروژه های فراسازمانی نیاز به الگوی جدید سازماندهی پروژه های فراسازمانی دارد. این مقاله ابتدا با بررسی مدل های موجود در زمینه ی اجرای پروژه های دفاعی، مشکلات و چالش های این نوع پروژه ها را بیان نموده و راه کارهائی جهت مدیریت و اجرای بهتر این نوع پروژ ها را به همراه یک مدل مفهومی ارائه می دهد. در نهایت چند مطالعه ی موردی در این زمینه در کشورهای مختلف ارائه می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1488101 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!