بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه ی موردی:حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)

پیام:
چکیده:
منابع انسانی مهمترین منابعی هستند که مدیران با استفاده از آن ها می توانند در جهت دستیابی به اهداف سازمان کوشش کنند. لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل موثر بر عملکرد این منابع می باشد. در این مطالعه برخی از عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی و راهکارهای مدیریتی آن در نیمه اول سال 1393 در حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم بررسی شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه، توسط یک نمونه ی 99 نفری از کل جامعه ی آماری به روش نمونه گیری تصادفی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: در میان پنج مولفه ی موثر بر بهره وری منابع انسانی، عوامل مربوط به شیوه ی و سبک رهبری با کسب میانگین امتیاز 383/4 از 5 بیشترین اهمیت را و عوامل مربوط به محیط و فضای فیزیکی با کسب میانگین امتیاز 959/2 از 5 کمترین اهمیت را در ارتقای بهره وری مدیران و کارکنان داشت. در این رده بندی، توانمندسازی کارمندان، عوامل فردی، سیستم های پاداش و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی در رده های دوم تا چهارم قرار داشتند. بر اساس یافته های این بررسی فقدان نگرش مناسب افراد به موضوع بهره وری و عدم ارایه ی آموزش های کاربردی و مناسب جهت ارتقای بهره وری مهمترین موانع بهره وری منابع انسانی شناخته شد. همچنین در میان راهکارهای موثر بر بهبود بهره وری، برنامه ریزی جهت تغییر و ایجاد نگرش مثبت در مقوله ی بهره وری منابع انسانی و ارتقای آن، مهمترین راه حل به دست آمد.
زبان:
انگلیسی
صفحه:
323
لینک کوتاه:
magiran.com/p1489023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.