تاثیر ژئوپلیتیک انرژی بر شکل گیری ترتیبات منطقه ای؛مطالعه موردی حوزه خلیج فارس از 1970 تا 2010

چکیده:
«ترتیبات امنیتی منطقه ای» عبارت است از سیستم امنیتی ایجادشده در یک منطقه با مشارکت و تلاش کشورهای همان منطقه.
هر منطقه ژئوپلیتیکی ویژگی های خاص خود را دارد که به نحوی هویت آن منطقه را مشخص می کند. مهم ترین ویژگی امروز منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس، در کنار هویت اسلامی مردم، وجود منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز آن است که نظر کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای صنعتی و عمده مصرف کننده نفت و گاز را به خود جلب کرده است. این ویژگی انرژیک منطقه سبب مداخله بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ایدر شکل گیری ترتیبات امنیتی خاصی شده است که همهکشورهای حوزه خلیج فارس را دربرنمی گیرد. این امر سبب تقابل کشورهای منطقه و تهدیدهای امنیتی شده است. بنابراین در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که «ژئوپلیتیک انرژی در شکل گیری ترتیبات امنیتی منطقه ای چه تاثیری دارد و این تاثیرگذاری در منطقه انرژیک خلیج فارس پس از دهه 1970 چگونه بوده است؟»نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تا زمانیکه کشورهای فرامنطقه ای و نیازمند منابع انرژی منطقه در نوع همکاری های امنیتی منطقه ای دخالت می کنند، امکان برقراری سیستم یکپارچه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس دست نیافتنی است.روش تحقیق به کاررفته در این مقاله براساس موضوع و ماهیت آن تحلیلی توصیفی است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1489187 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!