بررسی تاثیر مدل های لایه ی ایزولاسیون بر کاهش پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به بهسازی لرزه ای سد بتنی وزنی در مقابل اثرات اندرکنش با استفاده از انواع مدل های لایه ی ایزولاسیون پرداخته می شود. برای انجام آنالیز از نرم افزار Ansys استفاده شده و تاثیر اندرکنش سد، مخزن و فونداسیون در مدل ها لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه ی سد بتنی وزنی، مدل سازی به صورت دو بعدی انجام گرفته و برای تحلیل دینامیکی از روش Newmark و برای شرط مرزی انتهای دوردست مخزن هم از شرط مرزی Sommerfeld استفاده شده است. به عنوان یک مطالعه ی موردی، آنالیز لرزه ای سد کوینا (Koyna) در کشور هند مورد توجه قرار گرفته و مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زمین لرزه تفت (Taft) به مدل اعمال شده است. مدل سازی ها تحت حالاتی که در آن، سد بدون لایه و دارای لایه ی ایزولاسیون در امتداد ارتفاع سد بتنی وزنی و متصل به سطح بدنه ی بالادست سد به صورت یکپارچه، منقطع و پلکانی و همچنین سد با ماهیچه ی بتنی در پنجه ی سد (Fillet)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل مدل ها، تاثیر قابل توجه لایه ی ایزولاسیون را در کاهش پاسخ های مربوط به تغییر مکان ها و تنش ها نشان می دهد. دلیل این امر استهلاک امواج فشار هیدرودینامیکی ناشی از اندرکنش سد و مخزن هنگام وقوع زمین لرزه به وسیله ی لایه ی ایزولاسیون می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1489627 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!