آبشستگی در اطراف پایه مربعی با دماغه سهمی شکل در حضور اجسام شناور چوبی در جلوی پایه

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور در جلو ی پایه مربعی با دماغه سهمی شکل بر عمق گودال آبشستگی است. آزمایش ها در شرایط آب زلال و در دو حالت با و بدون تجمع اجسام شناور در جلوی پایه با دبی های 20، 30 و 40 لیتر بر ثانیه و برای ابعاد مختلف اجسام شناور انجام گرفت. نتایج نشان داد که وقتی اجسام شناور بالای سطح آب، هم سطح آب و زیر سطح آب باشند عمق آبشستگی، به ترتیب، حداکثر تا 2/2، 36/2 و 44/1 برابر نسبت به نمونه شاهد افزایش می یابد. علاوه بر این، زمانی که درصد انسداد (نسبت مساحت اشغال شده جریان توسط اجسام شناور به سطح مقطع جریان) برابر با %30 و اجسام شناور در هم سطح آب قرار گرفته باشند، بیشینه عمق آبشستگی (36/2 برابر نمونه شاهد) رخ می دهد. همچنین در حالتی که اجسام شناور وجود ندارند، میزان آبشستگی پایه مربعی با دماغه سهمی شکل نسبت به حالت پایه مربعی با دماغه تیز، 5/1 برابر کمتر است. بعلاوه وجود اجسام شناور در جلوی پایه مربعی با دماغه سهمی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش عمق، عرض و طول گودال آبشستگی نسبت به پایه مربعی با دماغه تیز دارد (3/2 برابر). همچنین با استفاده از آنالیز ابعادی معادله ی جدیدی برای پیش بینی حداکثر عمق آبشستگی با وجود تجمع اجسام شناور چوبی در جلو پایه مربعی با دماغه سهمی شکل ارائه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1489637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.