بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs)، در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی

پیام:
چکیده:
روش های محاسبه عمر باقیمانده اتصالات ترک خورده در سکوهای فراساحلی شابلونی، مبتنی بر رویکرد مکانیک شکست هستند، که دقت آن منوط به تخمین صحیح ضریب شدت تنش (SIF) است. در مقاله حاضر، اثر پارامترهای هندسی اتصال و ترک روی SIF در اتصالات لوله ای X بررسی گردید. در این مقاله، برای مدل سازی عددی از نرم افزار ABAQUS و برای محاسبه SIF از روش انتگرال J استفاده شد. نتایج تحلیل عددی، از طریق مقایسه با داده های آزمایشگاهی، مورد صحت سنجی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش انتگرال J برای به دست آوردن SIF در ترک سطحی مناسب است. افزایش پارامتر γ (γ = D / 2T) و/یا (β = d / D) β باعث کاهش SIF می شود. در حالی که افزایش پارامتر (τ = t / T) τ نسبت c/a و یا نسبت a/T منجر به افزایش SIF می گردد؛ که a، T، t، D، d و c به ترتیب نشان دهنده قطر عضو مهاری، قطر عضو اصلی، ضخامت عضو مهاری، ضخامت عضو اصلی، عمق ترک، و نصف طول ترک هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490373 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!