بررسی انجماد برخی فلزات مایع با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده

پیام:
چکیده:
در این مقاله گذار فاز مایع–جامد بصورت عددی و با استفاده از تقریب (MWDA)، مدل پتانسیل کره سخت (HS) و بستار پرکس یویک (PY)، با محاسبه ی انرژی آزاد کل فلزات مایع مانند سدیم، منیزیم و آلومینیم مورد مطالعه قرار گرفته شده است. سپس با رسم نمودارهای انرژی آزاد برحسب چگالی، برای مایع کره سخت و جامدهای fcc، bcc وhcp مقادیر چگالی جامد و مایع همزیست را محاسبه نمودیم که این نتایج با نتایج شبیه سازی مونت کارلو و سایر کارهای پیش از این در توافق خوبی بود. در آخر پایداری شبکه های fcc، bcc وhcp با توجه به انرژی های آنها مورد بررسی قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1491441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.