ارائه یک مدل زنجیره تامین رقابتی چند محصولی با استفاده از رویکرد نظریه بازی

پیام:
چکیده:
زنجیره تامین فروشنده – خریدار دارای ساختار چندوجهی است که بر یکپارچه سازی کلیه عوامل متمرکز می گردد که شامل تولید و فروش محصولات نهایی به مشتریان است. در این تحقیق، مدل های مختلف زنجیره تامین فروشنده – خریدار بررسی می شود که در آن علاوه بر رقابت، همکاری نیز در نظر گرفته می شود. ما در این مقاله تقاضای هر محصول را تابعی از قیمت و هزینه تبلیغات آن محصول فرض کردیم، به طوری که با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می یابد و با افزایش هزینه تبلیغات، تقاضا افزایش می یابد. مدل های ارائه شده روابط بین خریدار و فروشنده را در دو حالت بازی های بدون همکاری و بازی های با همکاری در نظر می گیرند. در حالت بازی های بدون همکاری دو حالت در نظر گرفته شده است که در حالت اول فروشنده از قدرت بیشتری برخوردار است و به عنوان رهبر فعالیت می کند (استکلبرگ فروشنده) و در حالت دوم خریدار به عنوان رهبر فعالیت می کند (استکلبرگ خریدار). جواب های کارای پارتو نیز برای مدل بازی با همکاری برای نشان دادن پایداری همکاری ارائه گردیده است. در پایان تعدادی مثال نیز برای مقایسه بین مدل های با همکاری و بدون همکاری ارائه شده است
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1496765 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!