جداسازی اجزای فاکتور تشعشعات کلی مواد رنگزای فلورسنت

چکیده:
اجسام فلورسنت پرتوهای فرابنفش یا مرئی تابیده شده در طول موج های کوتاه را جذب کرده و در طول موج های بلندتر انتشار می دهند. منحنی پرتوهای طیفی مواد فلورسنت شامل دو جزء انعکاس واقعی و فلورسنت است. مدل رنگی کیوبلکا- مانک معمول که انعکاس یک نمونه نیمه شفاف را تشریح می کند از فلورسنس صرف نظر کرده، از این رو باید بخش انعکاسی حقیقی منحنی پرتوهای طیفی مواد فلورسنت از بخش انتشار فلورسنتی جدا شود. استفاده از فیلتر برای کاهش فلورسنس، استفاده از طیف سنج در دو حالت چندرنگ- تک رنگ (و برعکس) و روش محاسباتی حذف و یا تضعیف فلورسنس از جمله روش هایی است که برای این منظور وجود دارند. در تحقیق حاضر برای جداسازی انعکاس واقعی از صدور فلورسنس، مقدار فاکتور تشعشعات کلی طیفی مواد رنگزای فلورسنت در سراسر طیف مرئی با مقدار انعکاس زمینه رنگ نشده مقایسه شد و محدوده تحریک، هم پوشانی و صدور رنگزای فلورسنت تعیین شد. با در نظر گرفتن نظریه کیوبلکا- مانک برای بخش انعکاس واقعی، به راحتی فاکتور تشعشعات طیفی به دو قسمت انعکاس واقعی و فلورسنس تفکیک می شود. این روش بسیار ساده بوده و به تجهیزات خاصی نیاز ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
351
لینک کوتاه:
magiran.com/p1499472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.