تاثیر فاصله زمانی بین نقاط مشاهده شدهاز مسیر ماهواره بر تعیین اولیه مدار آن

چکیده:
تعیین اولیه مدار اشیای فضایی ناشناس، مانند ماهواره های پرتاب شده به فضا توسط دیگر کشورها و ماهواره های نظامی یا زباله های فضایی کاتالوگ نشده از الزامات فعالیت های فضایی است. بنابراین، با استفاده از اطلاعات موقعیت زاویه ای و زمان از رد ماهواره یا شیء مشاهده شده، که با رصد الکترواپتیکی حاصل می شود، می توان برآوردی نسبتا دقیق از مدار ماهواره داشت. این مقاله، ابتدا به ارائه تحلیلی الگوریتم های سه روش کلاسیکی تعیین مدار پرداخته است که مبتنی بر داده های زاویه ای از مدار هستند. سپس با استفاده از داده های واقعی و شبیه سازی نتایج کدهای محاسباتی سه روش را مقایسه کرده و تاثیر جدایی زاویه ای یا فاصله زمانی بین نقاط انتخاب شده از رد ماهواره را در تعیین اولیه مدار نشان داده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.