تحلیل ریختاری قصه حضرت هود (ع) در ترجمه تفسیر طبری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
نشان دادن توانش های ارتباطی متون قرآنی با برخی از حوزه های نوین اندیشگانی در جهان امروز، از مهمترین رسالت های دانشمندان مسلمان است. این مقاله با همین هدف نگاشته شده است و نگارنده، قصه حضرت هود (ع) را در ترجمه تفسیر طبری از دیدگاه نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ بررسی کرده است. شمارگان شخصیت ها و خویش کاری های آن ها، همچنین طرح برآمده از توالی خویش کاری ها در قصه حضرت هود (ع) با نظریه پراپ و تبصره های نظریه او همخوانی بسیار نزدیکی دارد. در زمینه حرکت های داستانی، حرکت تازه ای در این قصه دیده می شود که در الگو های شش گانه پراپ شناسانده نشده است و با آن ها تفاوت های بنیادین دارد. نظریه پراپ برآمده از مطالعه قصه های پریان روسی است و بهره گیری از این نظریه در مطالعه قصه های دینی، چنین کاستی هایی را هم به همراه دارد اما از آنجا که در این نظریه به ساختار ها توجه شده، نه اشکال جزئی و موردی، در مطالعه قصه های دینی، بسیار سودمند است. نگارنده در پایان پیشنهاد می کند که پژوهشگران ایرانی، دیگر قصه های قرآنی را نیز ریخت شناسی کنند تا با تطبیق آن ها ریخت نهایی قصه های قرآنی به دست آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1503721 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!