هنجارگریزی در شعر شاملو

چکیده:
هر زبانی به اقتضای شرایط از هنجارهای متغیری پیروی می کند. هنجار، قانون و روشی است که از سوی اکثریت افراد جامعه پذیرفته می شود و هنجارگریزی اعراض و عدول از روش و ایین معمول است. هنجارگریزی در زبان، انحراف از قوانین حاکم بر زبان معیار است و شعر یکی از مهم ترین میدان های انحراف از قواعد و معیار زبان به شمار می رود. شعر شاملو در امتداد تاریخ شعر فارسی، ادامه جریان پیوسته شعر با رویکرد موسوم به شعر نو است که الزاما از هنجارهای کهن و قوالب کلاسیک شعر فارسی پیروی نمی کند و به لحاظ رویکرد اجتماعی و انتقادی، دارای هنجارگریزی های متفاوت و در ابعاد بسیار است. شیوه های هنجارگریزی شاملو در شعر مبتنی بر هنجارگریزی معنایی است که بر پایه عناصر تجریدپنداری و تجسم پنداری شکل می گیرد. این مقاله انواع هنجارگریزی معنایی در شعر شاملو را با تکیه بر مجموعه اشعارش بررسی می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504229 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.