بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C

چکیده:
مقدمه
نانو ذرات طلا همانند نانوذرات دیگر دارای خواص کاتالیستی، مغناطیسی، نوری و بیولوژیکی(ضد میکروبی) می باشد، از طرف دیگر مقاومت به آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین مشکلات مطرح در سلامت عمومی جهان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C، انجام شد.
روش بررسی
در این پژوهش از باکتری های کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلای مقاوم به دارو که از نمونه های بالینی از چندین بیمارستان در اصفهان جداسازی شده بود استفاده و سپس اثر سمیت این نانو ذرات بر روی موش های نژاد Balb/C بررسی شد. از نانوذرات طلا به صورت کلوئیدی در سایز10 نانومتر به شکل کروی و با غلظت ppm 200 و با دو روش چاهک و دیسک گذاری استفاده شد و خواص آنتی باکتریایی این نانوذره طی زمان های یک تا سه روز تحت دمای c ̊37 مورد ارزیابی قرار گرفت و قطر هاله عدم رشد هر روز بررسی شد. بخش دیگر این تحقیق نیز بر روی بافت و آنزیم های کبدی موش های آزمایشگاهی انجام گرفت.
نتایج
بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد در اشریشیا- کلای مقاوم به آنتی بیوتیک مشاهده شد. بیشترین میزان MIC و MBC مربوط به باکتری کلبسیلا پنومونیه مقاوم به آنتی بیوتیک بود. نانو ذرات طلا بر روی وزن، میزان آنزیم های کبدی و بافت کبدی موش های نژاد Balb/C پس از یک ماه تغییرات و اختلالات محسوسی نشان نداد.
نتیجه گیری
در پژوهش حاضر اثر مهاری نانوذرات طلا بر روی میکروارگانیسم های مورد آزمایش در رقت های مورد نظرمشاهده شد. اگر چه نتایج آزمایشگاهی به دست آمده امیدوارکننده هستند، اما تحقیقات بیشتر جهت استاندارد کردن روش های درمانی لازم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1001 -1017
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505063 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!