بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی

چکیده:
مقدمه
بیماری قلبی، اختلالی روانی-فیزیولوژیک است که علاوه بر مشکلات جسمی، عوامل روانشناختی مانند وقایع تنش زا، ویژگی های شخصیتی و تدابیر مقابله ای در بروز و تشدید آن نقش بسزایی دارند. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد شخصیتی و سبک های مقابله با استرس زنان و مردان سالم در مقایسه با مبتلایان به بیماری های قلبی انجام شد.
روش بررسی
روش انجام این پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی- مقایسه ای است. در این پژوهش، 50 نفر از افراد مبتلا به بیماری قلبی(26 مرد و 24 زن) و 50 نفر از افراد سالم(28 مرد و 22 زن) از طریق همتاسازی با گروه بیمار انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های شخصیتی آیزنک(EPQ-R) و راهبردهای مقابله با استرس فولکمن و لازاروس بر روی گروه های مورد مطالعه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، t مستقل و نرم افزارSPSS 18 استفاده شد.
نتایج
بررسی نتایج نشان داد که افراد مبتلا به بیماری های قلبی از نظر ابعاد شخصیتی؛ روان رنجورخویی و روان پریش خویی تفاوت معنی داری با گروه سالم دارند. همچنین در راهبرد مقابله ای هیجان مدار بین دو گروه تفاوت وجود دارد، اما در راهبرد مقابله ای مساله مدار بین آنها تفاوتی یافت نشد. در پژوهش حاضر نقش جنسیت نیز در ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و راهبرد های مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار بین دو گروه زنان و مردان بیمار تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به بیماری های قلبی، افرادی مضطرب، نگران، خشن، پرخاشگر و آماده ابتلا به اضطراب، افسردگی و پرخاشگری هستند و نسبت به افراد سالم در مقابله با مشکلات، بیشتر از سبک مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
957 -968
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505066 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!