بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده

چکیده:
مقدمه
چاقی و عوارض ناشی از آن نظیر پرفشاری خون، کبد چرب، دیابت نوع 2 و نارسایی های کلیوی از موارد اصلی تهدید کننده حیات تلقی می گردند. بنابراین هدف پژوهش حاضر مطالعه بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه(Echinophora platyloba) بر تغییرات وزن بدن و تست های عملکردی کبد و کلیه در رت های چاق هیپرکلسترولمی می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی،40 سر رت نر نژاد ویستار در پنج گروه (8n=) شامل، کنترل با رژیم غذایی عادی، شاهد هیپرکلسترولمی با رژیم غذای چرب و گروه های تجربی هیپرکلسترولمی شده که به ترتیب دوز حداقلی 100، متوسط 200 و حداکثری 300 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گیاه خوشاریزه را به صورت گاواژ دریافت کردند. در پایان دوره (42 روزه)، جهت بررسی میزان کلسترول، کراتینین، نیتروژن اوره خون، بیلی روبین، آلبومین، توتال پروتئین، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) خونگیری انجام و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
میزان کلسترول، ALT، AST و ALP در گروه های دریافت کننده دوز حداقلی و حداکثری عصاره نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت (05/0P≤). میزان آلبومین و توتال پروتئین در گروه دریافت کننده دوز حداکثری عصاره نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0P≤). وزن بدن نیز در گروه دریافت کننده دوز حداقلی عصاره نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان داد (05/0P≤).
نتیجه گیری
عصاره گیاه خوشاریزه، به ویژه در دوز حداقلی، علاوه بر خصوصیت حفاظت کبدی می تواند به عنوان یک کاندید مناسب در درمان چربی خون و اضافه وزن پیشنهاد شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
943 -956
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505067 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!