بررسی اهلیت و سایر شرایط طرفین در قرارداد جانشینی در بارداری (رحم جایگزین) از دیدگاه حقوق ایران، فقه امامیه و اخلاق

چکیده:
قانون مدنی در ماده ی 190 و مواد بعدی، برای طرفین هر قرارداد یک سری ویژگی هایی را برشمرده که مطابق آن افراد به منظور انعقاد قرارداد می باید واجد آن بوده باشند. این شرایط عبارتند از بلوغ، عقل و رشد. در قرارداد استفاده از رحم زن دیگر در بارداری، افراد علاوه بر این شرایط می باید ویژگی های دیگری را نیز دارا باشند از جمله نابارور بودن زوجین یا وضعیت سلامتی جسمی و روانی آن ها. هم چنین، سلامت جسمی و روانی مادرجانشین، شوهردار بودن وی، داشتن سابقه ی فرزند، بی ضرر بودن بارداری برای وی، در سن مناسب بارداری قرار داشتن و... شرایط فوق الذکر جنبه ی قانونی نداشته و در وضعیت کنونی ممکن است تنها توسط برخی موسسات رعایت شود. از این رو، پیشنهاد می شود قانون گذار به این امر توجه کند و برای موسساتی که مبادرت به انجام این کار می کنند رعایت این شروط اجباری شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!