شناسایی برخی باکتری های تشکیلدهنده بیوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه

چکیده:
بیوفیلم به مجموع میکروارگانیسم های محصور شده در پلی ساکارید خارج سلولی متصل به سطح جامد، اطلاق می گردد. به دلیل مقاومت بالای بیوفیلم به عوامل ضد میکروبی، بیوفیلم ها به عنوان اصلی ترین مشکل صنعت غذا بالاخص در آلودگی های پس از پاستوریزاسیون به شمار می آیند. به همین دلیل در این پژوهش، بیوفیلم تشکیل شده در خط تولید شیر پاستوریزه، جداسازی شده تا باکتری های موثر در آلودگی پس از پاستوریزاسیون شیر، شناسایی شوند. بدین منظور پس از انجام سیستم شست و شو در مکان، از 10 نقطه خط تولید با 3 تکرار نمونه برداری صورت گرفت و پس از خالص سازی باکتری ها، شناسایی جنس و گونه احتمالی آن ها با انجام آزمون های بیوشیمیایی و تطایق آن ها با جداول راهنمای برگی صورت پذیرفت. نتایج حاکی از حضور جنس های Listeria، Shigella،Staphylococcus ، Pseudomonas، Escherichiai، Corynebacterium، Bacillus، Aeromonas، Klebsiella، Proteus، Lactobacillus و Micrococcusمی باشد که در این بین غالب ترین جنس باکتریایی، Staphylococcus با 19% از جمعیت کل و غالب ترین باکتری براساس جنس و گونه احتمالی، Shigella sonnei با 11% جمعیت کل باکتریایی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1506252 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!