بهینه سازی مساله SCUC با استفاده از الگوریتم PSO باینری در نیروگاه حرارتی/خورشیدی

چکیده:
در این تحقیق، یک راه حل بهینه برای برنامه ریزی روز-پیش (Day-ahed) مساله امنیت-مقید مشارکت واحدها یا همان SCUC (Security Constrained Unit Commitment)در سیستم قدرت فراهم شده است. چنین برنامه ریزی، در واقع درگیر فراهم کردن یک هماهنگی بین واحد های تولیدی در پاسخ به تغییرات شرایط بارگزاری است تا بتواند هزینه های کلی سیستم قدرت را کاهش دهد. برای حل مساله، از یک روش کاربردی و دقیق با عنوان بهینه سازی ازدحام ذرات یا همان PSO (Particle Swarm Optimization) استفاده شده است. سیستم مورد مطالعه در این تحقیق، شامل واحدهای حرارتی و خورشیدی است. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در واحدهای خورشیدی و همچنین بار سیستم، از روش مونت کارلو (Monte Carlo) استفاده شده است. تابع هدف در اینجا یک چندجمله ای درجه دوم است که مربوط به هزینه های سوخت و راه اندازی واحدها است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که برنامه ریزی مشارکت واحدها با استفاده از این روش، منجر به کاهش چشمگیر هزینه های عملکرد سیستم، درکنار ارضاء تمامی قیود غالب سیستم می شود که نسبت به روش های مرسوم و سنتی، دارای سرعت همگرایی بالاتر و دقت بیشتری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1506294 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!