خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستاره آگوست» اثر صنع الله ابراهیم

چکیده:
مکتب اگزیستانسیالیسم نهضتی برای اعتراض به نظام ها و قانون های آرمانگرایانه ای است که قصد دارند بر انسان سیطره یابند. این نهضت از یک مفهوم صرف فلسفی تجاوز کرده و توانست به خوبی در هنر و ادبیات جای خود را باز کند. رمان «ستاره آگوست» اثر صنع الله ابراهیم نیز در سایه این رویکرد فکری، در جست و جوی انسان گرایی تازه ای برآمده که به انسان و مفهوم وجودی او می پردازد و «ماهیت» انسان را از «وجود» او مجزا می داند. برای او، قدرت انتخاب، اختیار و آزادی مطلق قائل می شود و همین مساله انتخاب و تصمیم گیری برای سرنوشت و آینده، باعث احساس دلشوره، هراس و نومیدی در شخصیت اصلی این داستان می شود. نگارنده این داستان که خود شاهد دهشت ها و محنت های ناشی از خردگرایی محض و فرو پاشیدن مبانی انسانیت بوده است، می کوشد رمانی بیافریند که هر چند اقتداری در شخصیت داستان نیافریده و هویتی کامل و یکدست از او منتقل نمی کند، در بطن خود برای فعلیت و فاعلیت انسان ارزش قائل می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508741 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.