تاثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی

چکیده:
به منظور بررسی اثر استفاده از نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و به ویژه کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی، آزمایشی با 360 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار در 3 تکرار و 40 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار (20 قطعه نر و 20 قطعه ماده) طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره شاهد به علاوه پودر کاسنی و جیره شاهد به علاوه مخلوط پودر گیاهان کاسنی، نعناع و آویشن بود. جیره های آزمایشی در سه دوره 10-0، 24-11 و 42-25 روزگی استفاده شدند. صفات عملکردی شامل افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت دوره ای اندازه گیری شدند. در 42 روزگی، برای بررسی اثر تیمارهای اعمال شده بر طول پرز، عمق کریپت و نسبت آنها در ژئوژنوم و ایلئوم، 6 پرنده از هر تیمار به صورت تصادفی کشتار شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن کاسنی یا مخلوط کاسنی، نعناع و آویشن سبب افزایش وزن بدن و مصرف خوراک شد (p<0.05) که بیشترین افزایش وزن بدن و کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروهی بود که با جیره حاوی کاسنی تغذیه شده بودند. نتایج حاصل از بافت شناسی روده نشان داد که طول پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم و ایلئوم تحت تاثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن گیاه دارویی نعناع، آویشن و به ویژه کاسنی سبب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شد و بر مورفولوژی بافت روده جوجه های گوشتی اثری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1035 -1046
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509654 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!