تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت)

چکیده:
انصاف قیمتی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده از جمله مسائل مهم در قیمت گذاری سازمان هاست که ممکن است تاثیرهای مهمی بر ادراک مصرف کنندگان از سازمان داشته باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی تاثیر ویژگی های شناختی بر انصاف قیمتی ادراک شده، تاثیر انصاف قیمتی بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان در صنعت خدمات اینترنت پرسرعت بررسی شد. جامعه آماری شامل مشتریان اینترنت پرسرعت است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شدند و از طریق مدل معادلات ساختاری و با نرم افزارهای SPSS و PLS2 Lisrel تجزیه و تحلیل شدند. نتایج با تایید پنج فرضیه پژوهش نشان داد چنانچه مشتریان قیمت را منصفانه تلقی کنند، به صورت گسترده، مثبت و دهان به دهان شرکت مورد نظر را به دیگران تبلیغ و پیشنهاد می کنند. علاوه براین، آنها تمایل می یابند از خدمات شرکت موردنظر حتی در شرایط افزایش قیمت ها استفاده کنند، اما درک بی انصافی در قیمت به رفتارهای تلافی جویانه یا شکایت آمیز منجر می شود. این پژوهش به مدیران کمک می کند تصمیمات مناسبی درمورد قیمت بگیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
967 -984
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509791 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.