بخشبندی دوهدفه مشتریان با استفاده از داده کاوی (مورد مطالعه: شرکت سیما چوب)

چکیده:
در بازارهای رقابتی امروزی، با گرایش شرکت ها به سمت مشتری مداری، مدیریت ارتباط با مشتری نیز پیچیده تر شده است. پرسش اصلی مطرح در این زمینه، چگونگی شناسایی مشتریان کلیدی و سودآور شرکت است. به این منظور، شرکت ها کوشیدند تا با بخش بندی مشتریان به گروه های مختلف براساس معیارهایی ویژه، ویژگی های رفتاری آنها را شناسایی و تحلیل کنند. با این کار زمینه ای مناسب برای تخصیص بهینه منابع محدود، به کارگیری راهبرد های مناسب بازاریابی و درنهایت مدیریت سودآوری در کنار مدیریت ارتباط با مشتری فراهم شد. رسالت تحقیق حاضر بخش بندی مشتریان شرکت سیماچوب با هدف به حداکثررساندن ارزش عمر مشتری برای شرکت در کنار سودمندی مشتری است؛ بنابراین، بعد از شناسایی و آماده سازی داده های مسئله با روش داده کاوی، مسئله با دو الگوریتم ژنتیک NSGAII و NRGA حل و سپس نتایج آن تحلیل می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
841 -864
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509799 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.