مروری بر تاثیرات نوروپاتولوژیک هسته های قاعده ای در بروز اختلال لکنت

چکیده:
هسته های قاعده ای، گروهی از ساختارهای زیرقشری هستند که به صورت یک واحد عملکردی پیوسته عمل می کنند. این هسته ها در قاعده ی مغز پیشین قرار گرفته اند و دارای ارتباطات گسترده ای با قشر مغز و تالاموس می باشند. هسته های قاعده ای با عملکردهای مختلفی مانند کنترل حرکتی ارادی، یادگیری، حرکات چشم، شناخت و عاطفه مرتبط هستند و از چهار چرخه حرکتی، شناختی، سیستم لیمبیک و حرکات چشم تشکیل شده اند. چرخه حرکتی دارای مسیری قشری- قاعده ای- قشری است. لکنت شامل اختلال در تولید گفتار همراه با قفل کردن، کشیده گویی مکرر یا مکث صوتی است. علت اصلی لکنت مشخص نیست. برخی از اختلالات گفتاری مانند لکنت می تواند نتیجه اختلال در چرخه بین هسته های قاعده ای و نواحی حرکتی زبانی قشر مغز باشد. هسته های قاعده ای به سبب ارتباط با قشر مغز، به خصوص ناحیه بروکا و قشر حرکتی گفتار، بسیاری از مشخصه های گفتاری را متاثر می کنند. در این مقاله مروری، ارتباط های احتمالی بین لکنت و هسته های قاعده ای مورد بحث قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
301 -307
لینک کوتاه:
magiran.com/p1510087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.