عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

چکیده:
به منظور مطالعه نشانه های بالینی، میزان مرگ و میر، پاسخ های سرولوژی و دفع ویروس در بلدرچین های آلوده با ویروس های آنفلوانزای پرندگان با بیماری زایی کم (LPAI) H9N2، یک صد بلدرچین ژاپنی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و بلدرچین های گروه 1 و 3 در 9 روزگی با واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان H9N2 واکسینه شدند. بلدرچین های گروه 1 و 2 با ml1 /0 مایع آلانتوئیک ELD505 /5 10×5 ویروس های آنفلوانزای کم حدت پرندگانH9N2 (LPAI) A/Chicken/Iran/772 /99(H9N2) جداسازی شده از جوجه، آلوده شدند. بلدرچین های گروه 4 به عنوان گروه کنترل بدون واکسن و آلودگی نگه داری شدند. در روزهای 1، 2، 3 و 10 بعد از آلودگی، 4 بلدرچین از هر گروه به طور تصادفی جدا و پس از آسان کشی، نای، ریه، لوزه ی سکومی و پانکراس هر کدام جهت ردیابی ویروس در میکروتیوپ های استریل جمع آوری گردید. RNA از نمونه های بافتی اسخراج و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در معرض RT-PCR قرار گرفتند. نمونه های خون در 8، 31و 48 روزگی جمع آوری و عیار پادتن سرم خون ضد بیماری آنفلوانزا به وسیله آزمایش مهارکننده هماگلوتیناسیون( HI ) با HA4 آنتی ژن آنفلوانزا اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با برنامه نرم افزاری SPSS 16 آنالیز گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بلدرچین نقش کلیدی در سیر تکاملی AIV به عنوان میزبان واسط دارد و ویروس های آنفلوانزا در بلدرچین توانایی تکثیر و انتقال به گونه های حیوانی دیگر را پیدا می کنند و واکسن کشته روغنی نمی تواند از آلودگی بلدرچین و تکثیر ویروس آنفلوانزای پرندگان با بیماری زایی کم H9N2 محافظت کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1512220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.