رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - نیترید تیتانیوم با استفاده از جریان مستقیم

چکیده:
پوشش نیکل، خواص مکانیکی ضعیفی از خود نشان می دهد. بهمنظور بهبود این خواص، نیکل به همراه ذرات سرامیکی پوشش داده می شود. در این پژوهش، پوشش Ni/TiN با استفاده از حمام واتس حاوی نانوذرات TiN ایجاد شد و اثر چگالی جریان رسوب دهی، سرعت تلاطم الکترولیت و میزان ذرات در محلول بررسی شد. میزان حضور نانوذرات TiN در پوشش، بهکمک آزمون EDS تعیین و مرفولوژی پوشش ها توسط میکروسکپ الکترونی روبشی بررسی شد. خوردگی نمونه ها، با استفاده از روش پلاریزاسیون خطی ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که در چگالی جریان 4 A/dm2 و سرعت تلاطم 450 دور در دقیقه، بیشترین ذرات در پوشش نانومادهی مرکب بهدام می افتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1514235 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.