مدلسازی ترمودینامیکی فرآیند آسفالتین زدایی از نفت خام با استفاده از حلال های سبک آلکانی

چکیده:
یکی از فرآیندهایی که جهت استخراج آسفالتین از نفت خام به کار میرود ، فرآیند استخراج آسفالتین با حلال های سبک آلکانی می باشد. در این مقاله به بررسی پدیده رسوب آسفالتین در نفت خام در حین فرآیند تیتراسیون نفت با حلالهای آلکانی پرداخته شده است. بدین منظور پس از معرفی مدلهای موجود ترمودینامیکی، مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین ناشی از فرآیند تیتراسیون نفت با حلالهای آلکانی توسط سه مدل ترمودینامیکی جامد،PC-SAFT وFlory- Huggins انجام شده است. نتایج مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین توسط مدل های موردمطالعه نشان می دهد که مدل PC-SAFT با داشتن میزان انحراف 05/4 تا 17/6 درصد بالاترین دقت را در میان مدلها در پیش بینی میزان رسوب آسفالتین دارا می باشد. همچنین مدل جامد با میزان انحراف 03/10 تا 30/21 پایین ترین دقت را در میان مدل های مورد مطالعه در پیشبینی رسوب آسفالتین دارا می باشد. دقت مدل Flory- Huggins در پیش بینی رسوب آسفالتین مابین مدل جامد و PC-SAFT می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
132 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1517346 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!