فارماکوکینتیک ماربوفلوکساسین در پلاسما وعضله جوجه های گوشتی

چکیده:
زمینه مطالعه
گزارشات اندکی در مورد فارماکوکینتیک ماربوفلوکساسین در پرندگان وجود دارد و یک داروی مفید در پرورش طیور است.
هدف
تعیین پارامترهای کینتیک ماربوفلوکساسین پس از تزریق داخل وریدی و تجویز خوراکی در پلاسما و عضله و تخمین دوره قطع دارو می باشد.
روش کار
جوجه هایی که از نظر کلینیکی سالم بودند با محدوده وزنی kg 0.22±1.08 در دسته های 5 تایی در 2 گروه استفاده گردید. در گروه Aر(450=n)،رmg 2 به ازای هر کیلوگرم ماربوفلوکساسین به صورت داخل وریدی دریافت کردند در حالیکه گروه Bر(65=n) همان دوز از دارو را پس از 12 ساعت محدودیت غذایی بصورت خوراکی دریافت کردند. نمونه های خون و g 5 بافت عضله در زمان های مختلف (در گروه آتا 24 ساعت و در گروه ب تا 120 ساعت پس از تجویز دارو) جمع آوری شدند. ماربوفلوکساسین بوسیله (اچ پی ال سی) اندازه گیری شد.
نتایج
ماربوفلوکساسین در جوجه های تحت محرومیت غذایی تقریبا بطور کامل جذب گردید. (98%=F) متوسط زمان باقی ماندن آن 9/6 ساعت همراه با یک حجم پخش بالا بود. در تجویز خوراکی، میانگین زمان باقی ماندن در پلاسما کمتر بود (9/4 ساعت). زمان های قطع دارو تا 5/2 روز محاسبه شد.
نتیجه گیری نهایی: ویژگی های فارماکوکینتیک ماربوفلوکساسین شبیه سایر فلوروکینولون ها در طیور بود و برای دوره های تولید کوتاه مناسب می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1517673 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!