عملکرد لرزهای اتصالات خودمحور با ابزار اصطکاکی بال پایین (BFFD)

پیام:
چکیده:
قاب های خمشی پس کشیده خود محور اخیرا به عنوان جایگزین قاب های خمشی با اتصال جوشی در ساختمان های فلزی مطرح شده اند. اتصال این قاب ها شامل دو قسمت اصلی کابل های پس کشیده و ابزار اتلاف انرژی می باشد. در این اتصال کابل های پر مقاومت پس کشیده می شوند وبه دلیل نیروی پس کشیدگی که در این کابل ها وجود دارد در هنگام زمین لرزه نیروی بازگرداننده ای ایجاد می شود، که سازه را با آسیب کمی در اعضای اصلی سازه، به موقعیت اولیه قبل از زلزله باز می-گرداند. یکی از ابزار اتلاف انرژی برای قاب های خود محور که توسط محققین معرفی شده اند ابزار اصطکاکی بال پایین BFFD می باشد. در مقاله پیش رو ابتدا رفتار اتصال با ابزار اصطکاکی BFFD در قاب 6 طبقه 4 دهانه نسبت به نتایج آزمایشگاهی موجود مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است که در برنامه OpenSEES مدل سازی آن انجام شده است. تحلیل استاتیکی و دینامیکی این قاب در برنامه فوق انجام شده و اثر تعداد کابل های پس کشیده، نیروی پس کشیدگی بهینه، آرایش پس-کشیدگی ها در طبقات و اثر مشارکت آلیاژهای حافظه شکل در مصالح کابل ها در رفتار لرزه ای قاب خمشی خود محور بررسی می شود. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد کابل های پس کشیده تا تعداد40 عدد عملکرد اتصال بهبود می یابد و افزایش نیروی پس کشیدگی نیز تا یک مقدار مشخص باعث بهتر شدن رفتار اتصال می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1517899 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!