بررسی اثر ضد سرطانی داروی پروپرانولول در رده ی سلول سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
یکی از پروتئین های درگیر با سرطان و استرس، گیرنده های بتا آدرنرژیک اند. فعالیت درمانی بلوکه کننده های بتا مانند پروپرانولول به بلوکه کردن گیرنده های بتا آدرنرژیک نسبت داده می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر مهاری داروی پروپرانولول بر روی رشد رده ی سلول های سرطانی K562 می باشد.
مواد و روش ها
به منظور ارزیابی فعالیت ضد سرطانی داروی پروپرانولول، ابتدا غلظت های مختلفی از داروی پروپرانولول تهیه شد. پس از تیمار سلول ها با غلظت های مختلف دارو، با استفاده از روشMTT درصد مهار رشد داروی مورد نظر بر رده ی سلول های سرطانی K562 در زمان های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) سنجیده شد. داده های به دست آمده با روش T-test تجزیه و تحلیل شد. برای بررسی آپوپتوز از آزمون قطعه قطعه شدن DNA به روش الکتروفورز و روش رنگ آمیزی DAPI استفاده شد.
یافته ها
در این پژوهش داروی پروپرانولول باعث کاهش قدرت بقاء سلول های K562 شد. اثر مهاری داروی پروپرانولول وابسته به زمان و غلظت بود و بنابراین در غلظت های بالاتر دارو و 72 ساعت پس از تیمار، بیشترین اثر مهاری مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری
با توجه به اثر مهاری داروی پروپرانولول، ممکن است بتوان از این ترکیب برای درمان سرطان استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1119 -1129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1517948 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.