شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان یابی مجدد پس لرزه ها و سازوکار کانونی آن

چکیده:
در ساعت 6:38 روز 21 اردیبشهت 1392 زمین لرزه ای به بزرگی 1/6 و به گزارش برخی مراکز دیگر 2/6 در مقیاس گشتاوری (Mw)، در نزدیکی روستایی به نام گوهران روی داد.روستای گوهران از توابع شهرستان بشاگرد واقع در استان هرمزگان می باشد. این زمین لرزه، پس لرزه های بزرگی را به دنبال داشت که بزرگ ترین آنها با بزرگی 8/5 ثبت شده است. در فاصله سه ماه بعد از رویداد اصلی توسط ایستگاه های لرزه نگاری کشوری، 284 پس لرزه ثبت و مکان یابی شده اند. در این پژوهش با استفاده از روش اختلاف زمانی دوگانه، مجددا زمین لرزه اصلی و پس لرزه های آن مکان یابی شدند که در طی این فرایند خطا نسبت به قبل بهینه شده و با استفاده از تحلیل مکانی و زمانی پس لرزه ها، راستای گسل مسبب اصلی این زمین لرزه با امتداد تقریبی جنوب غرب-شمال شرق شناسایی شد. همچنین با استفاده از روش وارون سازی تانسور گشتاور، سازوکارهای کانونی مربوط به این زمین لرزه و پس لرزه های بزرگ آن به دست آمد که با توجه به امتداد به دست آمده از توزیع پس لرزه ها، صفحه اصلی از صفحه کمکی تشخیص داده شد. در نهایت با تلفیق این دو نتیجه گسل مسبب اصلی با مولفه امتدادلغز چپ گرد با شیب تقریبا قائم شناسایی شد. تطبیق نتایج زمین شناختی با نتایج این پژوهش نشان می دهد که این زمین لرزه تحت تاثیر عملکرد گسل ناشناخته است که تاکنون در نقشه ها مشاهده نشده و بعد از وقوع این زمین لرزه آشکار شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1518229 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!