درآمدی روش شناسانه بر نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی

نویسنده:
چکیده:
مفهوم عدالت اقتصادی درباره چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی افراد و گروه های جامعه است و اندیشمندان همواره درباره آن گفت وگو کرده اند. آنچه بیش از همه توجه فیلسوفان عدالت پژوه را جلب کرده است، روش اثبات حقانیت و معقول بودن اصول و معیارهای عدالت اقتصادی است.
این مقاله به دنبال مطالعه و ارزیابی روش های دست یابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی است؛ ازاین رو با روش تحلیل فلسفی، مهم ترین روش های شناخت عدالت در اقتصاد اسلامی، یعنی «مبناگرایی نص محور»، «مبناگرایی علی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجم کارکردگرا» را نقد و بررسی می کنیم.
این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجم کارکردگرا» اصالت و کارآمدی بیشتری برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1520343 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.