تحلیل جامعه شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تاکید بر نقش جوانی در روابط کار

چکیده:
هدف اصلی این مقاله، مطالعه شدت تاثیر جوانی بعنوان فرایند بیولوژیکی بلوغی در چرخه ی زندگی بر روابط کارگری و کارفرمایی در محیط کار می باشد. به عبارت دیگر این سوال مورد تحقیق قرار گرفته است که آیا جوانی تاثیری بر ایجاد گفتگوی اجتماعی سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) در محیط کار خواهد گذاشت؟ یا خیر؟ این تحقیق میدانی که به روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل جامعه شناختی گفتگوی اجتماعی کارگران جوان با کارفرماها انجام گرفته است؛ تاثیر بلوغ جوانی را در تثبیت تنش های کارگری و کارفرمایی و یا شدت آنها مطالعه می کند. یافته های روایتی از مصاحبه شوندگان (نمایندگان کارگران و کارفرمایان در استان های تهران، قزوین و خوزستان) بعنوان گواه برای پاسخ به این سوال مورد استفاده قرار می گیرد که آیا جوانی به مثابه عامل زیرین و اساسی در فرایند بیولوژیکی بلوغی مانع گفتگوی اجتماعی در محیط کار هستند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که گر چه عامل بیولوژیکی بلوغی نیز می تواند در این گفتگو و تعامل خلل وارد کند ولی عوامل تعیین کننده ی دیگری نظیر عوامل نهادی، اجتماعی، فرهنگی، علی الخصوص شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران بیشتر از هر عامل دیگر، گفتگوی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی گفتگوی اجتماعی را به حاشیه رانده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1522659 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.