بررسی رضایتمندی دانشجویان داروسازی از روش نوین ارائه ی واحدهای کارآموزی شهری و بیمارستانی در دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
درس کارآموزی داروخانه ی شهری و بیمارستانی از اصلی ترین دروس دانشجویان داروسازی است و منجر به کسب مهارت در زمینه ی ارائه ی خدمات دارویی می گردد. در مطالعه ی توصیفی و مقطعی پیش رو، واحدهای کارآموزی در قالب دروس کارآموزی مقدماتی، کارآموزی در عرصه ی داروخانه شهری 1 و 2 و کارآموزی بیمارستانی به تمام دانشجویان داروسازی یک ورودی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با روش نوین آزمایشی ارائه شد و در انتها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته، پس از تایید روایی و پایایی، میزان رضایتمندی آنها از این واحدها در سال 1393 ارزیابی گردید. نتایج نظرسنجی نشان می دهد که 45 درصد دانشجویان داروسازی، میزان آمادگی کسب شده پس از گذراندن 4 درس کارآموزی را زیاد و خیلی زیاد گزارش کرده اند. بیشترین تعداد دانشجویان (29 نفر از 40 نفر)، پس از گذراندن واحدهای کارآموزی اعلام کرده اند که درس کارآموزی در عرصه ی شهری 1، منجر به برآورده شدن توقعات دانشجویان گردیده است. بررسی نتایج به دست آمده از این نظرسنجی نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی تئوری و عملی همچنین روش هایی مانند دست نامه ی آموزشی در کنار آموزش عملی در داروخانه متناسب با تعداد دانشجویان، می تواند به افزایش رضایت دانشجویان از ارائه ی واحدهای کارآموزی منجر گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523229 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!