بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393

چکیده:
انتخاب رشته ی تحصیلی و به تبع آن انتخاب شغل از مهم ترین تصمیمات انسان در طول زندگی به شمار می رود که علاوه بر تامین نیازهای مادی، از نظر روانی نیز فرد را ارضا می نماید. پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، به صورت توصیفی-تحلیلی و به شکل مقطعی در اسفند ماه سال 1393 صورت گرفته است. جامعه ی آماری کلیه 220 نفر دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه می باشند که از طریق کنکور سراسری و با پرداخت شهریه ی نسبتا بالا در دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند. نمونه گیری به صورت سرشماری و با توزیع پرسش نامه ها بین همه ی دانشجویان انجام شده است که تعداد 58 نفر (22 نفر پسر و 36 دختر) پرسش نامه ها را تکمیل کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون نرمالیتی کلوموگروف- اسمیرنف و آزمون ناپارامتری مقایسه ی میانگین من ویتنی در نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. داشتن مطب مستقل یا استقلال شغلی (59/3±53/0)، موقعیت اجتماعی مناسب (17/3±88/0) و کسب درآمد اقتصادی بالا (09/3±82/0)، به ترتیب مهم ترین انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان بود. به نظر می رسد با توجه به نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و محدودیت های موجود در استخدام های دولتی و سایر سازمان های خصوصی، توجه متقاضیان به ورود به رشته ی دندان پزشکی به عنوان وسیله ی کسب درآمد مطمئن و مستقل به همراه پرستیژ اجتماعی خاص این رشته که از گذشته وجود داشته، از انگیزه های مهم انتخاب این رشته ی تحصیلی باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523231 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!