بررسی عنوان قرارداد استفاده از رحم زن دیگر در بارداری و تعریف آن از منظر اخلاق و حقوق

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استفاده از رحم زن دیگر به منظور بارداری با جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجین نابارور یکی از شیوه های درمانی است که مسائل مختلفی را از جهات حقوقی- اخلاقی در جامعه ی ایران به ارمغان آورده است. یکی از این مسائل انتخاب عنوان این شیوه ی درمانی و قرارداد مزبور و انتخاب عنوانی جهت زن صاحب رحم و زوجین نابارور صاحب اسپرم و تخمک است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی بسیار چالش برانگیز می باشد. علاوه بر بررسی این عنوان، در تعریف این قرارداد نیز تعاریف متفاوتی صورت گرفته است. این تحقیق به دنبال بررسی این عناوین و تعاریف به منظور دست یابی به عنوان و تعریف مناسب می باشد.
یافته ها
از بررسی نظرات مختلف در می یابیم نویسندگان حقوقی اخلاقی و حتی پزشکی تعابیر و تعاریف متفاوتی از این شیوه درمانی، عقد مزبور و اطراف قرارداد دارند.
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی عناوین و تعاریف مختلف صورت گرفته در این زمینه پرداخته و در نهایت عنوان «جانشینی در بارداری»، «مادرجانشین» و «والدین ژنتیکی» برای این امر پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
311 تا 321
لینک کوتاه:
magiran.com/p1526478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!