راهنمای طراحی بدنه، درب و نکات اطلاع رسانی انواع ظروف مواد غذایی(ترجمه)

پیام:
مترجم:
مصطفی امام پور*، رضا پورزند
چکیده:
یکی از اصول بسته بندی پایدار و هدفمند در بسته بندی مواد غذایی، جهت برآورده ساختن نیازهای مصرف کننده، نقش شاخص های طراحی بسته در قابلیت به دست گرفتن آن می باشد. بسته بندی مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برای مصرف کننده برخوردار می باشد و باید دارای کارایی و عملکرد بالایی بوده و در هنگام مصرف توسط مصرف کننده به آسانی باز شود و از طرف دیگر، مسائل بهداشت و ایمنی نیز در آن رعایت گردد. بنابراین یکی از راهبردهای طراحی پایدار که باید به وسیله طراحان در راستای نیاز به بسته بندی موجود یا جدید اتخاذ گردد، رفع نیاز مصرف کنندگان است. برای اینکه بسته بندی به سادگی در دسترس باشد؛ باید آسان باز شده و بدون به خطر انداختن سلامت مصرف کننده از کیفیت خوب و بالایی نیز برخوردار باشد. تولیدکنندگانی که این عوامل را رعایت نمی کنند، اثرات منفی و پیامدهای کاهش فروش محصولات خود را باید تحمل کنند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1528246 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!