بهینه سازی سبد تولید سبز در بازار خرده فروشی برق با در نظر گرفتن کش سانی مصرف کنندگان

چکیده:
در این مقاله، روشی جهت بهینه سازی سبد تولید سبز از دیدگاه خرده فروش در محیط رقابتی بازار پیشنهاد شده است. بدین منظور، عدم قطعیت موجود در قیمت برق و تولید انرژی بادی و خورشیدی با استفاده از متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، به منظور تامین بار مشتریان، از قراردادهای پیش خرید استفاده شده تا ریسک ناشی از خرید برق از دیدگاه مشتریان کاهش داده شود. به موازات استفاده از قراردادهای پیش خرید، روش شاخص و بلوک مطرح شده در این مقاله مصرف کنندگان و خرده فروشان را قادر می سازد تا بتوانند ریسک و سود ناشی از شرکت در بازار خرده فروشی را مدیریت کنند. با هدف بهینه سازی سبد تولید انرژی پاک، عدم قطعیت های مسئله با استفاده از برنامه ریزی تصادفی و سری های زمانی، مدل ARIMA و روش نمونه برداری مونت کارلو لحاظ شده اند. همچنین، مطالعات تحلیل ریسک و خاصیت کش سانی بار، مصرف کنندگان و خرده فروشان را قادر می سازد تا تعادل مناسبی بین سود و ریسک ناشی از فعالیت خود در محیط بازار خرده فروشی فراهم نمایند. در پایان، شبیه سازی ها و مثال های عددی ارائه شده نشان می دهند که روش پیشنهادی به خوبی قادر است ضمن بیشینه سازی استفاده از انرژی های پاک، تعادل مناسبی بین سود و ریسک در بازار برقرار نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
287 تا 301
لینک کوتاه:
magiran.com/p1528343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!