بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی

چکیده:
مقدمه
مراقبت سلامت حوزه ای بسیار حیاتی است که کوچک ترین خطاها از جمله خطاهای پزشکی ممکن است منجر به وارد شدن خسارت های جبران ناپذیر به حیات بیماران گردد. در این زمینه فناوری اطلاعات، ابزار سودمندی در بهبود عملکرد بیمارستان ها و نیز ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در موسسات مراقبتی و بهداشتی می باشد.
روش
این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی است که در سال 1394 انجام گردید. جامعه پژوهش کارکنان بخش و متخصصین پاتولوژی آزمایشگاه های زاهدان و ایرانشهر بود که از بین این افراد تعداد 77 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفته و روایی و پایایی آن سنجیده و مورد تایید قرار گرفت. نهایتا داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج
یافته های پژوهش حاکی از این است که میانگین مهارت کارکنان آزمایشگاه های مورد مطالعه 2/13 از 5 بود. همچنین میانگین آگاهی ایشان نسبت به فناوری RFID، 2/07 از 5 بود. علاوه بر این میانگین نگرش افراد حاضر در پژوهش نسبت به این فناوری 3/05 بود که نشان دهنده نگرش مثبت افراد حاضر در پژوهش بود.
نتیجه گیری
با توجه به نوپا بودن این فناوری در عرصه سلامت می توان نتیجه گرفت که پرسنل در این حوزه با این فناوری و مزایای حاصل از آن آشنایی نداشته و در مورد استفاده از آن مردد هستند. همچنین با توجه به عدم آشنایی و حمایت مدیران ارشد، کارکنان نیز نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بی میل هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
240 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.